×

رسانـه آگهـی و تبلیغات مالـــــــــرو

قبلی
بعدی

چــــــــــرا تبلیغاتــــــــــ ؟

تبلیغات و بازاریابی دانشی است که نه فقط در اقتصاد و بازرگانی ، بلکه در عرصه های دیگر سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بهداشت و سلامت جامعه نیز کاربرد گسترده ای یافته است . اما برای تجارت عصر حاضر ، که برخی آن را « عصر تبلیغات » نامیده اند ، دوران فوق العاده ای است . زیرا در هیچ زمانی تا این حد امکانات و فرصت های تبلیغاتی برای دستیابی به بیشتــرین بازارهای هــدف ، وجود نداشته است و بشــر در هیــچ دورانــی تا ایـن انـدازه در معرض انتخابهای گونــاگون نبوده است ؛ « تبلیغات » علـم و هنری است که شما به وسیله آن به بازاریابی و پیشبرد فروش و افزایش منافع دست می یابید .

نگاهی کوتاه

مانیفست تبلیغات خــــــلاق

هیچ‌ چیزی از تبلیغات خلاقانه کارآمد تر نیست. تبلیغات خــلاقانـه‌ به‌یادماندنی تر و بادوام تر است. با هزینه تبلیغاتـی کمتری موثر واقع می‌شود و می‌تواند گروه طرفداران خود را با سرعت بیشتری بسازد .

ایـــــــــــــــــــــده خـــــــــــــــــــــلاق

پنـداشت صحیـــح از مــوضـوع

هنـــــر ظـــریـــــف در اجــــــــــــرا

بــــــــرداشـــــــــت صحـیـــــــــــــح

از کارکرد مدیوم های تبلیغاتی است.

طـــراحی کمپیـــن تبلیغاتـــی

ازنظر تخصصی تنها راه انسجام بخشی به تمام اجزاء تبلیغاتی یک شرکت در جهت اهداف استراتژیک ، کمپین تبلیغاتی است که با طراحی درست و هدفمند آن می توان به تأثیرات فراتر از انتظار رسید . برای ایجاد یا ارتقاء موقعیت یک کالا یا خدمات در ذهن مخاطبان از رسانه های گوناگون استفاده می شود ، زیرا که مخاطبان گوناگون و متنوع هستند . بخشی از این ابزارها شامل « تلویزیون ، رادیو ، مطبوعات ، تبلیغات محیطی ، اینترنت و … » است . یک کمپین باید با بالاترین دقت ممکن مجموعه ای از عناصر را جهت ارتباط مؤثر با مخاطب به کار گیرد و مناسب ترین آمیزه رسانه ای را پیشنهـاد دهد . هر کمپین باید دارای یک استراتـژی رسانه ای مشخص باشد یعنی کدام آمیزه رسانه ای « تبلیغات محیطی ، مطبوعات ، تلویزیون و … » با چه پوشش و چه هزینه ای ؟. از طرف دیگر یک کمپین تبلیغاتی می تواند اهداف مختلفی را دنبال نماید . کسب سهــم بازار ، حفظ و گستــرش بازار ، تــداوم حضـــور و یـادآوری و معــرفی الگوهـای مصـرف جدید از جمله این اهداف محسوب می شوند .

رسانه آگهی مالــرو با بهره گیری از کارشناسان خبره و خلاق آماده ارائه خدمات زیر به مشتریان است :

. برنامه ریـــزی ، هماهنگـی و نظارت بر اجــرای تحقیقات بازاریابــی پیــش از

اجرای کمپین ، در حین اجرای آن و پس از آن .

. تـــدویـــن استـــراتــــژی و طـراحـی برنـامـه ی رســـانــه ای متنــاسب بــا آن .

. بـــــرنـــامــــه ریـــزی و بــــودجــــه بـــنــــدی یک کمــپـــیــــن تبــلـــیـــغــاتـــی .

. ایده پردازی کلیه فعالیت های پیش بینـی شده در یک کمپین تبلیغاتی .

. ارائــه خدمـات اجرایــی مربـوط به فعالیـت های یک کمپیــن تبـلـیـغـاتـــی .

فیلدهای قابل نمایش را انتخاب کنید. بقیه فیلد ها مخفی خواهند شد
 • تصویر
 • کد محصول
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • دسترسی
 • توضیح
 • عرض
 • اندازه
 • ویژگی ها
 • فیلد دلخواه
مقایسه
preloader